Voorstraat 18 - Ontwerp

Vanaf woensdag 21 november 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Voorstraat 18 Hardenberg' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van een lunchroom met 4 appartementen gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 2 januari 2019. 

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Voorstraat 18 in Hardenberg en voorziet in de bouw van een lunchroom en maximaal 4 appartementen.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een lunchroom met 4 appartementen.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van woensdag  21 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.
  • Het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of via IDN: NL.IMRO.0160.0000BP00273-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.