Verlengde Broekdijk 16 - Vastgesteld

Bij besluit van 14 januari 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16 Kloosterhaar' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 23 januari 2020 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Verlengde Broekdijk 16 Kloosterhaar' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Verlengde Broekdijk 16 in Kloosterhaar. Het bestemmingsplan is bedoeld om dagrecreatieve activiteiten inclusief een streekmuseum mogelijk te maken op het perceel. Aan de overkant van het perceel wordt een klein gedeelte van de bedrijfsbestemming omgezet naar de bestemming 'bos'.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 23 januari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 24 januari 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF15,53 MBDownload
Regels PDF4,34 MBDownload
Verbeelding PDF32 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.