Tijdelijke gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat op grond van artikel 2 van de 'Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht' het volgende gebied is aangewezen als gebied waar de aansluitplicht geldt tot 1 januari 2019:

  • Balkbrug woongebied Pluimswijk

Waar ter inzage?
Het besluit 'Tijdelijke gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht' wordt met ingang van woensdag 14 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de gemeentelijke website www.hardenberg.nl/aardgasvrij.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking hiertegen een bezwaarschrift indienen bij:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via het online contactformulier.

Daarnaast kan er, onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend, in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is griffierecht verschuldigd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.