Stobbenhaarweg 2-2a - Ontwerp

Vanaf donderdag 3 september 2020 liggen het ontwerpbestemmingsplan 'Correctieve Herziening Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg' en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het vervangen van een werktuigenberging op het perceel Stobbenhaarweg 2-2a Hoogenweg gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 14 oktober 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een achttal adressen. Het gaat om de volgende 8 adressen, waar onder de wijzigingen staan voor het betreffende adres:

 • Posthoornweg 62, De Krim
  Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.
 • Stobbenhaarweg 2-2a, Hoogenweg
  Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend met de aanduiding 'agrarisch hulp- en toeleveringsbedrijf'.
 • Hardenbergerweg 28i, Brucht
  Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.
 • Crullsweg 17, Kloosterhaar
  Op een deel van dit perceel wordt weer een bedrijfsbestemming toegekend met de aanduiding 'Bedrijfsdoeleinden – zandwinning'.
 • Hoofdvaart 192, Dedemsvaart
  Aan dit perceel wordt weer de mogelijkheid toegekend om een tweede woning te bouwen.
 • Hardenbergerweg 19-19a, Bergentheim
  Op dit perceel worden het kinderdagverblijf, de parkeerplaats en het speelterrein weer bestemd. 
 • Tottenhamstraat 8a, Dedemsvaart
  In de regels wordt voor dit perceel het aantal bedrijfswoningen aangepast naar 1.
 • Stegerensallee 22, Dedemsvaart
  Aan dit perceel wordt weer een agrarische bestemming toegekend.

Aan al deze adressen is in het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg' een bestemming toegekend, die niet in overeenstemming is met het feitelijke en vergunde gebruik. In de correctieve herziening van het bestemmingsplan worden aan de adressen de juiste bestemmingen gegeven. 

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op vervangen van een werktuigenberging op het perceel Stobbenhaarweg 2-2a Hoogenweg.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van 3 september 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00359-OW01.
 • Digitaal via onderstaande documenten.
 • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt met ingang van donderdag 3 september 2020 gedurende 6 weken op papier ter inzage gelegd. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

 • Door middel van het digitale reactieformulier.
 • Mondeling bij de Publieksdienst.
 • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF10,63 MBDownload (Toelichting)
Regels PDF3,36 MBDownload (Regels)
Verbeelding PDF1,17 MBDownload (Verbeelding)
Bijlage 1 bij de regels - LIK Dedemsvaart Zuid-Rheezerveen-Heemserveen PDF2,98 MBDownload (Bijlage 1 bij de regels - LIK Dedemsvaart Zuid-Rheezerveen-Heemserveen)
Bijlage 2 bij de regels - LIK Slagharen-De Krim-(Oud)Lutten PDF3,80 MBDownload (Bijlage 2 bij de regels - LIK Slagharen-De Krim-(Oud)Lutten)
Bijlage 3 bij de regels - LIK Rheeze-Diffelen en omgeving PDF5,53 MBDownload (Bijlage 3 bij de regels - LIK Rheeze-Diffelen en omgeving)
Bijlage 4 bij de regels - LIK Radewijk-Hoogenweg-Bruchterveld-Sibculo PDF3,96 MBDownload (Bijlage 4 bij de regels - LIK Radewijk-Hoogenweg-Bruchterveld-Sibculo)
Bijlage 5 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF234 KBDownload (Bijlage 5 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage 6 bij de regels - Landschappelijke inpassingsplan PDF2,08 MBDownload (Bijlage 6 bij de regels - Landschappelijke inpassingsplan)
Bijlage 7 bij de regels - Bestemming Bedrijf - Open veenontginningslandschap PDF62 KBDownload (Bijlage 7 bij de regels - Bestemming Bedrijf - Open veenontginningslandschap)
Bijlage 8 bij de regels - Bestemming Wonen - Beekdallandschap PDF65 KBDownload (Bijlage 8 bij de regels - Bestemming Wonen - Beekdallandschap)
Bijlage 9 bij de regels - Bestemming Wonen - Besloten heideontginningslandschap PDF70 KBDownload (Bijlage 9 bij de regels - Bestemming Wonen - Besloten heideontginningslandschap)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.