Coevorderweg 31-39 - Vastgesteld

Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39 vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf 18 juli 2018 ligt het bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39 met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Coevorderweg 31-39 in Slagharen (Kloosterterrein De Eik), hierop hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden waarop het bestemmingsplan geactualiseerd is. 

Het gaat om de volgende veranderingen op het terrein: 

  • een zorgaccommodatie in het klooster (zorgappartementen en ruimte voor begeleid wonen); 
  • een groepsaccommodatie in de voormalige Kloosterschool; 
  • een bewegingscentrum in het voormalige schoolgebouw achterop het terrein; 
  • begeleid wonen in de vorm van appartementen in het paviljoen centraal op het terrein. 

Met deze nieuwe invullingen krijgen de monumentale onderdelen van het terrein, te weten het klooster en de kloosterschool, weer een markante en beeldbepalende plek in de bebouwde kom van Slagharen. Ook het terrein achter deze twee grote gebouwen zal met de beoogde functies een kwaliteitsimpuls krijgen. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 18 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep

Vanaf donderdag 19 juli 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting en regels PDF16,36 MBDownload
Verbeelding PDF306 KBDownload
Raadsvoorstel en raadsbesluit PDF1,24 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.