Anton Geerdesplein 4 en 5 - Ontwerp

Vanaf donderdag 8 oktober 2009 ligt het volgende ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Bestemmingsplan Slagharen – herziening Anton Geerdesplein 4 en 5 (Ome Dries).
Het bestemmingsplan omvat de percelen Anton Geerdesplein 4 en 5 te Slagharen en is bedoeld ter vervanging van het bestaande gebouw Ome Dries door een nieuwe gebouw dat ruimte zal bieden aan een café en appartementen, aangevuld met een zaal, detailhandel en een extra laag woonruimte.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij het loket Bouwen en Wonen, telefoon 0523-289396. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het plan de zienswijzen betrekking hebben.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.