Slagharen, Herenstraat 45-47 - Ontwerp

Vanaf donderdag 21 oktober 2021 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Slagharen, herontwikkeling Herenstraat 45-47’ en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 1 december 2021. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Herenstraat 45-47 (terrein Zwarte Markt) in Slagharen en is bedoeld om de realisatie van een appartementencomplex en een aantal grondgebonden woningen mogelijk te maken. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ligt ter inzage omdat ter hoogte van 6 te bouwen appartementen de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde zal overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 21 oktober 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00370-OW01.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden is met ingang van donderdag 21 oktober 2021 op papier op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis van Hardenberg. 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.