Reestdal en Bergentheim-Zuid - Vastgesteld

Bij besluit van 23 april 2013, nr. 523712, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim-Zuid' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 29 november 2012 ter inzage gelegen.

Onder andere naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is het bestemmingsplan op diverse onderdelen gewijzigd. Een overzicht van deze wijzigingen wordt weergegeven in het zienswijzenverslag behorende bij het vaststellingsbesluit.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee delen van het buitengebied van de gemeente Hardenberg. Het gebied Reestdal ligt ten noorden van de kernen Balkbrug en Dedemsvaart, tot de grens met de provincie Drenthe en de gemeente Staphorst. Het gebied wordt globaal begrensd door de rivier de Reest, de N377 (Lichtmis-Slagharen), Hoofdweg, Westerhuizingerweg, het voormalige Jodenbos en de Groot Oeverweg.  
Het gebied Bergentheim-Zuid ligt tussen de kernen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Het gebied wordt globaal begrensd door  Almelo-De Haandrik en de wegen ’t Lijntje, Breeslootdijk, Verlengde Broekdijk, Kloosterstraat, Gemeenteweg, de Vleggedijk, Hammerdijk en Kloosterdijk.

Het bestemmingsplan met bijlagen wordt met ingang van donderdag 2 mei 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 3 mei 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 17 MB Download (Toelichting)
Bijlage_bij_de_toelichting_1_-_Ontwikkelingsvisie_Reestdal_en_Bergentheim-Zuid.pdf PDF 8 MB Download (Bijlage bij de toelichting 1 - Ontwikkelingsvisie Reestdal en Bergentheim-Zuid)
Bijlage_bij_de_toelichting_2_-_Thema__s_Omgevingsvisie_Overijssel.pdf PDF 508 KB Download (Bijlage bij de toelichting 2 - Thema s Omgevingsvisie Overijssel)
Bijlage_bij_de_toelichting_3_-_Achtergronddocument_LIK_Reestdal.pdf PDF 22 MB Download (Bijlage bij de toelichting 3 - Achtergronddocument LIK Reestdal)
Bijlage_bij_de_toelichting_4_-_Achtergronddocument_LIK_Bergentheim-Zuid.pdf PDF 13 MB Download (Bijlage bij de toelichting 4 - Achtergronddocument LIK Bergentheim-Zuid)
Bijlage_bij_de_toelichting_5_-_Watertoets.pdf PDF 162 KB Download (Bijlage bij de toelichting 5 - Watertoets)
Bijlage_bij_de_toelichting_6_-__Beschermd_dorpsgezicht_Oud-Avereest_-_Den_Huizen__januari_2003_.pdf PDF 162 KB Download (Bijlage bij de toelichting 6 - Beschermd dorpsgezicht Oud-Avereest - Den Huizen januari 2003 )
Bijlage_bij_de_toelichting_7_-_Eindverslag_inspraakprocedure.pdf PDF 278 KB Download (Bijlage bij de toelichting 7 - Eindverslag inspraakprocedure)
Bijlage_bij_de_toelichting_8_-_Eindverslag_vooroverleg.pdf PDF 118 KB Download (Bijlage bij de toelichting 8 - Eindverslag vooroverleg)
Bijlage_bij_de_toelichting_9_-_Raadsbesluit_park_Moscou.pdf PDF 2 MB Download (Bijlage bij de toelichting 9 - Raadsbesluit park Moscou)
Bijlage_bij_de_toelichting_10_-_Zienswijzenverslag.pdf PDF 277 KB Download (Bijlage bij de toelichting 10 - Zienswijzenverslag)
Regels.pdf PDF 2 MB Download (Regels)
Bijlage_bij_de_regels_1_-_Lijst_persoonsgebonden_overgangsrecht_De_Haar.pdf PDF 48 KB Download (Bijlage bij de regels 1 - Lijst persoonsgebonden overgangsrecht De Haar)
Bijlage_bij_de_regels_2_-_Aanwijzigingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht.pdf PDF 841 KB Download (Bijlage bij de regels 2 - Aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht)
Bijlage_bij_de_regels_3_-_Toelichting_op_aanwijzigingsbesluit_beschermd_dorpsgezicht.pdf PDF 7 MB Download (Bijlage bij de regels 3 - Toelichting op aanwijzingsbesluit beschermd dorpsgezicht)
Bijlage_bij_de_regels_4_-_Staat_van_Bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 234 KB Download (Bijlage bij de regels 4 - Staat van Bedrijfsactiviteiten)
Bijlage_bij_de_regels_5_-_Nadere_toelichting_op_Staat_van_Bedrijfsactiviteiten_.pdf PDF 13 KB Download (Bijlage bij de regels 5 - Nadere toelichting op Staat van Bedrijfsactiviteiten )
Bijlage_bij_de_regels_6_-_LIK_Reestdal.pdf PDF 11 MB Download (Bijlage bij de regels 6 - LIK Reestdal)
Bijlage_bij_de_regels_7_-_LIK_Bergentheim-Zuid.pdf PDF 5 MB Download (Bijlage bij de regels 7 - LIK Bergentheim-Zuid)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.