Reestdal en Bergentheim-Zuid - Ontwerp

Vanaf donderdag 29 november 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim-Zuid' en een exemplaar van het inspraakverslag gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 9 januari 2013.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee delen van het buitengebied van de gemeente Hardenberg.

  • Het gebied Reestdal ligt ten noorden van de kernen Balkbrug en Dedemsvaart, tot de grens met de provincie Drenthe en de gemeente Staphorst. Het gebied wordt globaal begrensd door de rivier de Reest, de N377 (Lichtmis-Slagharen), Hoofdweg, Westerhuizingerweg, het voormalige Jodenbos en de Groot Oeverweg.
  • Het gebied Bergentheim-Zuid ligt tussen de kernen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Het gebied wordt globaal begrensd door  Almelo-De Haandrik en de wegen 't Lijntje, Breeslootdijk, Verlengde Broekdijk, Kloosterstraat, Gemeenteweg, de Vleggedijk, Hammerdijk en Kloosterdijk.

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft eind 2010 voor inspraak ter inzage gelegen. Onder andere naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties is het bestemmingsplan op diverse onderdelen gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn:

  • de begrenzing van diverse agrarische bouwvlakken is aangepast;
  • de bijgebouwenregeling bij burgerwoningen is verruimd;
  • een aantal voormalige agrarische bedrijfswoningen is bestemd als plattelandswoning.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 29 november 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (in het plan- en kaartfilter 'concept- en (voor)ontwerpplannen' aanvinken).
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.