Rauwbloksweg 11 en Radewijkerweg 52 - Vastgesteld

Bij besluit van 8 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 17 september 2020 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Rauwbloksweg 11 in Bergentheim en Radewijkerweg 52 in Radewijk en is bedoeld om het slopen van landschapsontsierende bebouwing op beide percelen en het bouwen van een compensatiewoning op het perceel Rauwbloksweg 11 in Bergentheim mogelijk te maken.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 17 september 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00339-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 18 september 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.