Schuineslootweg 36, 36a en 36b - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, locatie Schuineslootweg 36, 36a en 36b te Schuinesloot
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied Schuineslootweg 36 te Schuinesloot en is bedoeld om met toepassing van de regeling 'Rood voor Rood met gesloten beurs' twee bouwkavels toe te kennen aan het plangebied (Schuineslootweg 36a en 36b) en de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen. Kadastraal bekend als HDB01, sectie W, nummer 2047.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.