Schutsweg-Rheezerveenseweg - Vastgesteld

Bij besluit van 16 oktober 2012 nr. 352891, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, hoek Schutsweg – Rheezerveenseweg te Rheezerveen' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf donderdag 1 november 2012 ligt het bestemmingsplan  met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel op de hoek van de Schutsweg en de Rheezerveenseweg te Rheezerveen en voorziet in de bouw van 3 vrijstaande woningen.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 1 november 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 2 november 2012 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.