Rheezerveenseweg-Bosrandweg - Vastgesteld

Bij besluit van 5 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, hoek Rheezerveenseweg-Bosrandweg Rheezerveen' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 25 mei 2016 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, hoek Rheezerveenseweg-Bosrandweg Rheezerveen met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied op de hoek Rheezerveenseweg-Bosrandweg in Rheezerveen en maakt de bouw van een nieuwe vrijstaande woning met bijgebouw in het kader van de Buurtschappennota mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 25 mei 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 26 mei 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.