Elfde Wijk 7c - Ontwerp

Vanaf woensdag 11 februari 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elfde Wijk 7c Dedemsvaart, met de opgestelde milieueffectrapportage (Plan-m.e.r.) en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 24 maart 2015. 

Het bestemmingsplan, milieueffectrapportage en de omgevingsvergunning hebben betrekking op het perceel Elfde Wijk 7c te Dedemsvaart en maakt de nieuwvestiging van een melkveebedrijf op dit perceel mogelijk. Dit bedrijf wordt verplaatst van de Spijkerweg 1 en 2 te Stegeren.
 
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de vestiging van het melkveebedrijf aan de Elfde Wijk 7c Dedemsvaart. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren.

Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan en Milieueffectrapportage
In de m.e.r. worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. De m.e.r. dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met de milieueffectrapportage met ingang van woensdag 11 februari 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Omgevingsvergunning
De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 11 februari 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.