Elfde Wijk - Inspraak

Vanaf donderdag 6 juni 2013 ligt de inspraakversie van het bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Elfde Wijk Rheezerveen gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 17 juli 2013.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op (bos)percelen te Rheezerveen (kadastraal bekend als AVE00, sectie O nr 68, 115 en 116) en is bedoeld om de verplaatsing/vestiging van een melkveehouderij mogelijk te maken.

Start plan m.e.r.-procedure bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Elfde Wijk Rheezerveen
Daarnaast wordt gestart met een plan m.e.r.-procedure voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Elfde Wijk Rheezerveen. Voor het bestemmingsplan moet een planmilieueffectrapport (plan m.e.r.) worden opgesteld (op grond van hoofdstuk zeven van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994). Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan aan de veehouderij worden geboden.

De plan m.e.r.-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan m.e.r. is de eerste fase om te komen tot deze plan m.e.r. Met de voorliggende Notitie reikwijdte en detailniveau worden overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd en inspraak verleend over de reikwijdte en het detailniveau van de plan m.e.r.

De notitie omschrijft globaal voor welke activiteiten een plan m.e.r. moet worden opgesteld en op welke wijze en welk detailniveau de milieueffecten van deze onderwerpen zullen worden beschreven. Op een later moment wordt het plan m.e.r. gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Inzage
Het bestemmingsplan en de notitie reikwijdte en detailniveau plan m.e.r. worden met ingang van donderdag 6 juni 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Concept notitie reikwijdte en detailniveau

TitelTypeGrootteDownload
Notitie Reikwijdte en detailniveau Plan MER PDF29 MBDownload
Bodemonderzoek PDF1,08 MBDownload
Bouwtekening PDF249 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.