Peppelweg - Ontwerp

Vanaf woensdag 6 april 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Peppelweg ong Rheeze' gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 17 mei 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een agrarisch perceel aan de Peppelweg in Rheeze en maakt de uitbreiding van het agrarische bedrijf aan de Rheezerweg 58 op deze locatie mogelijk.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 6 april 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 6 april 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over de Omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

  • Door middel van het digitale reactieformulier
  • Mondeling bij de Publieksdienst
  • Per post aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'Zienswijze omgevingsvergunning Peppelweg ong Rheeze'

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.