Grote Beltenweg 1 - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Grote Beltenweg 1 te Rheeze
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Grote Beltenweg 1 te Rheeze en is bedoeld om op het perceel het volgende mogelijk te maken:

1. De realisatie van een nieuw luxueus en architectonisch hoogwaardig hotel met brede gebruiksfunctie (maximaal 40 kamers);
2. De realisatie van een nieuwe overdekte speeltuin en een receptiegebouw;
3. De transformatie van een bestaande bedrijfswoning in een groepsaccommodatie;
4. De verplaatsing c.q. vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning;
5. De uitbreiding van de bestaande restaurants;
6. De realisatie van een recreatief informatiepunt.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.