Camping De Belten - Vastgesteld

Bij besluit van 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, camping De Belten, Rheeze' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Deze wijzigingen omvatten:

  • Het wandelpad is verlegd richting de camping. In de bestemmingsplanregels bij de bestemming 'Agrarisch - Besloten heideontginningslandschap' wordt toegevoegd dat er ook 'wegen en paden' mogen worden aangelegd op deze bestemming.

Vanaf donderdag 28 maart 2019 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, camping De Belten, Rheeze' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Grote Beltenweg 11 in Rheeze.

Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de bestaande camping De Belten en verplaatsing van een burgerwoning naar een perceel gelegen naast Grote Beltenweg 7.  

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 28 maart 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  De stukken zijn op deze website terug te vinden via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00275-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 29 maart 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF2,73 MBDownload
Regels PDF520 KBDownload
Verbeelding PDF236 KBDownload
Ruimtelijk kwaliteitsplan PDF8,82 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.