Camping De Belten - Ontwerp

Vanaf woensdag 21 maart 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, camping De Belten, Rheeze' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 1 mei 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Grote Beltenweg 11 en een aantal aangrenzende percelen te Rheeze en voorziet in een uitbreiding van de bestaande camping De Belten en verplaatsing van een burgerwoning naar een perceel gelegen naast Grote Beltenweg 7.   

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 21 maart 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.