Lindeldijk 5 - Vastgesteld

Bij besluit van 19 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Lindeldijk 5 Radewijk' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Er is één zienswijze over het ontwerpplan ingebracht, de gemeenteraad heeft besloten deze zienswijze niet over te nemen. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld. 

Vanaf woensdag 10 januari 2018 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Lindeldijk 5 Radewijk met vaststellingsbesluit en de gemeentelijke reactie op de zienswijze ter inzage. De laatste dag van de inzagetermijn is dinsdag 20 februari 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Lindeldijk 5 in Radewijk en is bedoeld om een zorgvoorziening mogelijk te maken op het perceel.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  10 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 11 januari 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.