Lindeldijk 5 - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Lindeldijk 5 Radewijk
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Lindeldijk 5 te Radewijk en maakt de planologische inpassing van een zorgvoorziening in de vorm van een zorgboerderij mogelijk. Er zal dag- en avondbesteding aangeboden worden, evenals zaterdagopvang. CliĆ«nten zullen er ook de mogelijkheid hebben om gedurende de opvangperiode permanent te verblijven. De bestemming zal daarvoor worden herzien van wonen naar een maatschappelijke bestemming.  

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast of een ontwerpplan ter visie wordt gelegd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.