Tweede Elsweg en Hardenbergerweg - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn.

Bestemmingsplan Mariënberg, Tweede Elsweg, tegenover nr. 5
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel gelegen tegenover Tweede Elsweg 5 te Mariënberg en is bedoeld om de bouw van een woning mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Mariënberg, Hardenbergerweg, tussen nrs. 5 en 7
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Hardenbergerweg tussen nummer 5 en nummer 7 en is bedoeld om de bouw van een woning mogelijk te maken.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De verwachting  is dat dit najaar beide bestemmingsplannen als ontwerp ter inzage zullen worden gelegd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.