Stobbeplasweg 3 - Vastgesteld

Bij besluit van 2 september 2014, nr 1037446, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg-Noord 90 en Stobbeplasweg 3 Lutten' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 17 september 2014 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg-Noord 90 en Stobbeplasweg 3 Lutten' met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 17 september 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 18 september 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.