Rheezerbelten - Vastgesteld

Bij besluit van 17 september 2013, nr 582314 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Rheezerbelten, Rheezerweg 79 te Hardenberg vastgesteld. Vanaf donderdag 10 oktober 2013 ligt het bestemmingsplan Rheezerbelten, Rheezerweg 79 te Hardenberg met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de camping aan de Rheezerweg 79 te Hardenberg en is bedoeld om op de camping de bestaande recreatiewoningen te vervangen en meer recreatiewoningen mogelijk te maken.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten een aanpassing van de regels om bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoningen en behoud van de kenmerkende stuifduinen te waarborgen.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 10 oktober 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 11 oktober 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF13,38 MBDownload
Regels PDF2,86 MBDownload
Verbeelding PDF140 KBDownload
Eindverslag ontwerpprocedure PDF128 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF31 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.