Verlengde Elfde Wijk 8 - Ontwerp

Vanaf woensdag 29 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Avereest, Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart, met de opgestelde milieueffectrapportage (gecombineerde plan-m.e.r. en project-m.e.r.) en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 11 maart 2014. 


Het bestemmingsplan, de milieueffectrapportage en de omgevingsvergunning hebben betrekking op het perceel Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart en maakt de uitbreiding van een bestaande vleeskuikenhouderij mogelijk.
 
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2013 besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de uitbreiding van een vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren.

Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan en Milieueffectrapportage
In het m.e.r. worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Het m.e.r. dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd.

Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is. Het ontwerpbestemmingsplan wordt met de milieueffectrapportage met ingang van woensdag 29 januari 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Digitaal via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijze op bestemmingsplan of de milieueffectrapportage
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over het bestemmingsplan of de milieueffectrapportage met een zienswijze reageren:

 • Digitaal: door middel van het digitale reactieformulier.
 • Schriftelijk: via een brief aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan/m.e.r. Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart'.
 • Mondeling: na een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Omgevingsvergunning
De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 29 januari 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze op omgevingsvergunning
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over de Omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

 • Digitaal: door middel van het digitale reactieformulier.
 • Schriftelijk: via een brief aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart'.
 • Mondeling: na een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

U kunt de ontwerpbeschikking 'omgevingsvergunning Verlengde Elfde Wijk 8 Dedemsvaart' via onderstaande link inzien. Dat deze digitaal beschikbaar wordt gesteld, wijkt af van onze reguliere werkwijze en is gedaan om u een compleet beeld te geven.

De onderliggende stukken en bijlagen betreffende de omgevingsvergunning zijn op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

TitelTypeGrootteDownload
Ontwerpbeschikking PDF15,67 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.