Verlengde Elfde Wijk 8 - MER

Vanaf donderdag 26 april 2012 ligt het ontwerp van de 'Milieu Effect Rapportage (MER) Vleeskuikenhouderij Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart' gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 6 juni 2012.

Het voornemen om de MER op te stellen en de 'concept notitie Reikwijdte en detailniveau Plan MER', hebben in een eerder stadium ter inzage gelegen. De ingekomen adviezen en reacties zijn in behandeling genomen door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Vervolgens zijn de reacties verwerkt in een advies aan de initiatiefnemer. Dit besluit, met de gemeentelijke reactie op de ingediende reacties en adviezen, ligt tevens ter inzage.    

Deze MER gaat in op de haalbaarheid en de milieueffecten van de gevraagde uitbreiding van de vleeskuikenhouderij aan de Verlengde Elfde Wijk 8 in Dedemsvaart. Het doel van de MER is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De Commissie voor de milieueffectrapportage en de instanties/personen die eerder een advies of zienswijze hebben ingediend worden opnieuw consulteert.  

De ontwerp-MER en de onderliggende stukken wordt met ingang van donderdag 26 april 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande bestanden.
  • Op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Na de inzage termijn zal de MER samen met de ingekomen reacties ter behandeling en vaststelling voorgelegd worden aan het college en de gemeenteraad. Afhankelijk van dit besluit zal er een bestemmingsplan voor de uitbreiding van de vleeskuikenhouderij worden opgesteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.