Noord Stegeren 52 - Vastgesteld

Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Noord Stegeren 52 Dedemsvaart' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren.

Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vanaf woensdag 8 november 2017 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Noord Stegeren 52 Dedemsvaart met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Noord Stegeren 52 in Dedemsvaart en is bedoeld om de bouw van een vervangende woning met bijgebouwen mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Vastgesteld bestemmingsplan
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  8 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Verleende omgevingsvergunning
De beschikking wordt met ingang van woensdag 8 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De omgevingsvergunning kan vanaf vandaag tot zes weken na publicatie, na telefonische afspraak via het telefoonnummer 14 0523, tijdens openingstijden worden ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis.

Dit besluit is op 1 november 2017 verzonden. 

Beroep
Het besluit is gecoördineerd vastgesteld. Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wro worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Vanaf donderdag 9 november 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit of de verlening van de omgevingsvergunning bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.