Noord Stegeren 52 - Ontwerp

Vanaf woensdag 16 augustus 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Noord Stegeren 52 Dedemsvaart gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 26 september 2017.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Noord Stegeren 52 in Dedemsvaart en is bedoeld om de bouw van een vervangende woning met bijgebouwen mogelijk te maken. 

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ter inzage en mogelijkheid indienen zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 16 augustus 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 16 augustus 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren over de Omgevingsvergunning met een zienswijze reageren:

  • via het digitale formulier (bij voorkeur)
  • via de post naar: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Noord Stegeren 52 Dedemsvaart'
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst via het telefoonnummer 14 0523.

Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen beroep worden ingediend als u belanghebbende bent en ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.