Hoofdvaart 192 - Vastgesteld

Bij besluit van 12 maart 2013, nr. 512966, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Hoofdvaart 192 Dedemsvaart vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf donderdag 4 april 2013 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Avereest, Hoofdvaart 192 Dedemsvaart met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hoofdvaart 192 te Dedemsvaart en maakt de herinrichting van het perceel en de realisering van twee woningen met toepassing van de regeling rood voor rood met gesloten beurs mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 4 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag  5 april 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF3,64 MBDownload
Regels PDF433 KBDownload
Verbeelding PDF161 KBDownload
Bijlagen PDF10,85 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF88 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.