De Veenwieken - Kennisgeving

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 en 7.27 Wet milieubeheer bekend dat ten behoeve van de realisatie van windmolenpark 'de Veenwieken' in het gebied tussen de Van Rooijenshoofdwijk, de Verlengde 16e Wijk, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal aan de zuidkant van Dedemsvaart een milieueffectrapportage zal worden opgesteld (plan-m.e.r. en project-m.e.r.).

Het zoekgebied ligt gedeeltelijk in de gemeente Hardenberg en gedeeltelijk in de gemeente Ommen. De gemeente Hardenberg is het bevoegde gezag voor het grondgebied van de gemeente Hardenberg. De provincie Overijssel is dat voor het grondgebied van de gemeente Ommen.

Milieueffectrapportage
De milieueffectprocedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. De gecombineerde m.e.r. (het milieueffectrapport) geeft de te verwachten milieueffecten weer van de realisatie van het windmolenpark.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in de milieueffectprocedure, welke moet leiden tot het opstellen van een gecombineerde m.e.r.. In de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau worden de aanleiding en de aanpak van het milieueffecttraject beschreven. In de conceptnotitie is aangegeven op welke wijze en tot welke diepgang de milieueffecten zullen worden beschreven.

Raadpleging
De wettelijke adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het windmolenpark betrokken zijn, worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Hoe kunt u reageren?
Naast de raadpleging van de wettelijke adviseurs en bestuursorganen, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over het voornemen tot het opstellen van een gecombineerde m.e.r. en/of de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau kenbaar te maken. Met medeneming van de reacties wordt de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau vastgesteld.

De conceptnotitie reikwijdte en detailniveau wordt met ingang van woensdag 11 juni 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de gemeentelijke website.
  • In het gemeentehuis van Hardenberg, Stephanuspark 1, Publieksdienst van maandag tot en met woensdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en eveneens na telefonische afspraak (telefoon 14 0523). Een afspraak maken kan ook digitaal op www.hardenberg.nl;
  • In het gemeentehuis van Ommen Chevalleraustraat 2 te Ommen elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur en eveneens na telefonische afspraak (telefoon 14 0529).
  • Vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur bij de receptie van de Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Indien u de stukken bij de provincie wilt inzien, verzoeken wij u een afspraak te maken met het secretariaat van de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (telefoon 038 499 80 90). Desgevraagd bestaat de mogelijkheid om de stukken buiten deze uren in te zien.

Omdat de conceptnotitie toeziet op de realisatie van één windturbinepark op het grondgebied van de gemeenten Hardenberg en Ommen is het niet noodzakelijk om zowel bij de gemeente Hardenberg als bij de provincie Overijssel een zienswijze in te dienen.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Notitie reikwijdte en detailniveau PDF1,27 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.