Parallelweg 58 - Vastgesteld

Vanaf donderdag 14 juli 2011 ligt het volgende bestemmingsplan met vaststellingsbesluit gedurende 6 weken ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Bestemmingsplan 'Buitengebied Gramsbergen, Parallelweg 58 De Krim'
Bij besluit van 5 juli 2011, nr. 219670, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gramsbergen, Parallelweg 58 De Krim’ vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het perceel Parallelweg 58 in De Krim en voorziet in de realisatie van een woonbestemming ten behoeve van de vestiging van een Thomashuis (opvang mensen met een verstandelijke beperking). Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Het digitale plan is raadpleegbaar op:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00134-VG01

Vanaf vrijdag 15 juli 2011 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.