Venneweg 17-17i - Vastgesteld

Bij besluit van 18 september 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf woensdag 3 oktober 2018  ligt het bestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Venneweg 17-17i Collendoorn" met vaststellingsbesluit ter inzage. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Venneweg 17 en Venneweg 17i in Collendoorn.  Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de Rood - voor- Rood regeling ter plekke wordt uitgevoerd met als hoofddoel een algehele ruimtelijke kwaliteitsverbetering.

Alle landschap ontsierende bebouwing (circa 3000 m2) wordt gesloopt en in ruil voor de sloop, mogen twee compensatiewoningen worden gebouwd. De twee compensatiewoningen worden door middel van het ruimtelijk kwaliteitsplan landschappelijk ingepast. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  3 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 4 oktober 2018  kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting en regels PDF49 MBDownload
Raadsbesluit PDF1,34 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.