Hongerdijk 16 - Vastgesteld

Bij besluit van 22 april 2014, nr. 716271, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Hongerdijk 16 Bruchterveld vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Aanpassing van hoofdstuk 2.2. van de toelichting van het plan, omdat in 2013 een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied is vastgesteld en van dat plan wordt afgeweken in plaats van het in 1989 vastgestelde bestemmingsplan buitengebied.
  • Wijziging van de tekst van hoofdstuk 7 van de toelichting, omdat er een zienswijze is ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan.
  • Toevoeging van het zienswijzeverslag als bijlage aan de toelichting van het plan.

Vanaf woensdag 7 mei 2014 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hongerdijk 16 te Bruchterveld en het daar tegenover gelegen perceel.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 7 mei 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal op onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 8 mei 2014 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.