Hongerdijk 16 - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Hongerdijk 16 Bruchterveld
Het bestemmingsplan heeft betrekking op twee percelen aan de Hongerdijk: Hongerdijk 16 en het daar tegenover gelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Hardenberg, sectie AA, nummers 626 en 1585. De voorgenomen bestemmingsplanwijziging is bedoeld om op het bestaande woonperceel een bedrijfsbestemming te leggen om de bouw van een nieuwe bedrijfshal mogelijk te maken. Tegelijkertijd zal op het tegenoverliggende perceel een agrarische bestemming worden gelegd. De bedrijfsactiviteiten op dat perceel zullen beƫindigd worden en de bestaande opstallen worden gesloopt.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.