Veenlandweg 5 - Vastgesteld

Bij besluit van 27 oktober 2015, nr. 1575590, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 5 Brucht' vastgesteld. Vanaf woensdag 16 december 2015 ligt het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Veenlandweg 5 Brucht' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op perceel Veenlandweg 5 te Brucht.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • Aanpassing van het ruimtelijk kwaliteitsplan zodanig dat parkeren op eigen terrein kan plaatsvinden.
  • Toevoeging van algemene parkeerregel aan de planregels

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 16 december 2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 17 december 2015 kan gedurende een termijn van zes weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.
Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF1,76 MBDownload
Regels PDF467 KBDownload
Verbeelding PDF160 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF6,21 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF9,41 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF509 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.