Markeweg 4 - Vastgesteld

Bij besluit van 17 april 2012, nr. 292207 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Markeweg 4 te Brucht vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.
Deze wijzigingen omvatten het verwijderen van een regeling voor het verplicht stellen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden (het voormalige aanlegvergunningstelsel).

Vanaf donderdag 17 mei 2012 ligt het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Markeweg 4 te Brucht met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Markeweg 4 te Brucht.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 17 mei 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande bestanden.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 18 mei 2012 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF3,92 MBDownload
Verbeelding PDF111 KBDownload
Raadsbesluit PDF1,09 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.