Bruchterbeekweg 28 - Ontwerp

Vanaf woensdag 3 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Bruchterbeekweg 28 Brucht' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 13 november 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Bruchterbeekweg 28 in Brucht en is bedoeld om de bestemming te wijzigen in 'gemengd' om ook een woonzorgvoorziening mogelijk te maken.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 3 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.