Weemerveldweg 4 - Vastgesteld

Bij besluit van 4 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Weemerveldweg 4 Balkbrug' vastgesteld. Vanaf woensdag 12 december 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Er is één zienswijze tegen het plan ingediend. De zienswijze heeft ertoe geleid dat bij het vastgestelde bestemmingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen omvatten:

  • De toekomstige woonbestemming van het perceel Weemerveldweg 4 wordt in vergelijking met de huidige woonbestemming in plaats van 50 meter, 25 meter verplaatst. De bestemmingsplankaart is hierop aangepast. Ook het ruimtelijk kwaliteitsplan dat als bijlage aan de regels van het bestemmingsplan is gekoppeld, is hierop aangepast. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Weemerveldweg 4 in Balkbrug. Het bestemmingsplan is bedoeld om een verschuiving van de woonbestemming mogelijk te maken, waarbij de huidige woning aan de Weemerveldweg 4 wordt gesloopt en binnen de toekomstige woonbestemming wordt terug gebouwd.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 12 december 2018  op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 13 december 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.