Engbersweg 8 - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Engbersweg 8 Anevelde'
Het bestemmingsplan heeft betrekking de uitbreiding van een bestaand pluimveebedrijf op een  perceel aan de Engbersweg 8 te Anevelde met een pluimveestal en droge mestopslag. Tevens wordt er in verband met de uitbreiding van het bedrijf een erfinrichtingsplan opgesteld.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd. Er wordt op dit moment geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Deze aspecten komen aan de orde zodra het plan als ontwerpbestemmingsplan ter visie zal worden gelegd. Wij verwijzen u wat dat betreft naar de bekendmaking in De Toren te zijner tijd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.