De Vaart - Ontwerp

Vanaf woensdag 23 mei 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, De Vaart ong. (naast nummer 47) te Ane gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 3 juli 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen De Vaart 47 en 49 en is bedoeld om de bouw van vijf woningen met bijgebouw mogelijk te maken volgens het beleid zoals vastgelegd in de Buurtschappennota. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 23 mei 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.