Parkweg 3a en Stationsgebied - Vastgesteld

Bij besluit van 3 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 12 december 2019 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het stationsgebied van Hardenberg, het perceel Parkweg 3a/3b in Hardenberg, het gebied Marsch Kruserbrink in Hardenberg en een strook aan de Marslaan in Hardenberg.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie. Dat wil zeggen dat in het bestemmingsplan de huidige situatie van de vier locaties wordt vastgelegd. Dit bestemmingsplan is dan ook conserverend van karakter en is niet gericht op het mogelijk maken van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 12 december 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Door onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep indienen

Vanaf vrijdag 13 december 2019 kunt u als belanghebbende gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF6,42 MBDownload
Regels PDF2,66 MBDownload
Verbeelding PDF1,58 MBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF1,52 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,88 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.