Parkweg 3a en Stationsgebied - Ontwerp

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied' is voorbereid.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het stationsgebied van Hardenberg, het perceel Parkweg 3a/3b in Hardenberg, het gebied Marsch Kruserbrink in Hardenberg en een strook aan de Marslaan in Hardenberg.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie. Dat wil zeggen dat in het bestemmingsplan de huidige situatie van de vier locaties wordt vastgelegd. Dit bestemmingsplan is dan ook conserverend van karakter en is niet gericht op het mogelijk maken van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. Het ontwerp van het bestemmingsplan is gereed om in procedure te gaan. 

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 12 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg Centrum, Omgeving Kruserbrink, Parkweg 3a en Stationsgebied' gedurende zes weken ter inzage ligt. De laatste dag van de termijn is woensdag 23 oktober 2019.  

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 12 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF6,50 MBDownload
Regels PDF2,84 MBDownload
Verbeelding PDF1,58 MBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF2,40 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.