Ommerweg 67a - Ontwerp

Vanaf donderdag 13 februari 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 67a Rheezerveen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 25 maart 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Ommerweg 67a in Rheezerveen en is bedoeld om de omzetting van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 13 februari 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.BP00341-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting, regels en bijlagen PDF21 MBDownload
Plankaart PDF138 KBDownload

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 13 februari 2020 gedurende zes weken voor iedereen in het gemeentehuis in Hardenberg het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met het omzetten van de bedrijfsbestemming op het perceel Ommerweg 67a in Rheezerveen naar een woonbestemming. Ter hoogte van de voorgevel van het kantoor dat als woning in gebruik zal worden genomen zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren een zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst. Hiervoor dient u eerst een afspraak te maken.
  • Per post aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Vaststelling hogere grenswaarden PDF120 KBDownload
Motivatie hogere grenswaarde PDF90 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.