Maatdijk 3 - Ontwerp

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Maatdijk 3 Brucht en Rheezerveenseweg 1 -1a Heemserveen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 2 september 2020.

Op het perceel Maatdijk 3 wordt de agrarische bestemming in het kader van de rood-voor-roodregeling omgezet naar een woonbestemming. Tevens worden landschapontsierende bijgebouwen gesloopt op het perceel Maatdijk 3 in Brucht.

Om te voldoen aan voldoende sloopmeters wordt op het perceel Rheezerveenseweg 1 in Heemserveen ook een mestsilo gesloopt. In ruil voor de te slopen bijgebouwen mag er één extra woning worden terug gebouwd op het perceel Maatdijk 3 in Brucht.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 23 juli 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.BP00353-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.