Zwarte Dijk - Ontwerp

Vanaf donderdag 1 december 2011 heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitendorpen Noord, Zwarte Dijk ong. Lutten gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming woongebied met de aanduiding 'groenvoorzieningen' naar een bedrijfsbestemming (woon-/werkkavel).

Tijdens de inzagetermijn kon een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 9 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 21 maart 2012.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 9 februari ter inzage gelegd bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een zienswijze indienen (zie hieronder) kan onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Buitendorpen Noord, Zwarte Dijk ong. Lutten, projectnummer 223773'.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.