Zwarte Dijk - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is:

Bestemmingsplan Buitendorpen Noord, Zwarte Dijk (ongenummerd) Lutten
Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming naar woon-/werkkavel op een perceel tegenover de Meidoornstraat, gelegen tussen de panden met de huisnummers 34 en 34a te Lutten.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt nu geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast of, als geen inspraakprocedure plaatsvindt, zodra een ontwerpplan ter inzage wordt gelegd.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.