Langewijk 135 - Ontwerp

Vanaf woensdag 24 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 4 december 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Langewijk 135 in Dedemsvaart (locatie Plukon) en het naastgelegen perceel (voormalig Wehkampterrein) en maakt de uitbreiding van Plukon mogelijk.  

Pluimveeslachterij Plukon wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de productiecapaciteit te verhogen en een verpakkingslijn te realiseren. Omdat voor de uitbreiding van Plukon een m.e.r.-beoordeling verplicht is, is het bestemmingsplan (plan)m.e.r.-plichtig.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?
Bestemmingsplan en Milieueffectrapportage
In het Milieueffectrapport (m.e.r.) worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geur, geluid, volksgezondheid, verkeer en vervoer, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken.

Het MER dient samen met het eerste besluit dat in (onderdelen van) de betreffende activiteit voorziet ter inzage te worden gelegd. Het bestemmingsplan is het besluit waaraan de milieueffectrapportage procedureel gekoppeld is.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met de milieueffectrapportage met ingang van woensdag 24 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Omgevingsvergunning verhoging productiecapaciteit
Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor de totale toekomstige uitbreidingsplannen ligt de ontwerp-omgevingsvergunning voor vergroting van de productiecapaciteit van 225.000 kippen per dag naar 360.000 kippen per dag ter inzage.

De ontwerpbeschikking wordt met ingang van woensdag 24 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaand document.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.