Schoolstraat 49 tot 75 - Vastgesteld

Bij besluit van 12 januari 2016, nr. 1586539, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitendorpen Zuid, Schoolstraat 49 tot 75' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Vanaf woensdag 27 januari 2016 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Schoolstraat 49 tot en met 75 in Kloosterhaar en voorziet in de bouw van 20 nieuwe woningen ter vervanging van 14 oude woningen.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 27 januari 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 28 januari 2016 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd. De belanghebbende dient in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF9,69 MBDownload
Regels PDF1,34 MBDownload
Verbeelding PDF159 KBDownload
Bijlagen bij de regels PDF595 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF7,89 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.