Kerkdijk 24 - Vastgesteld

Bij besluit van 6 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten” vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 ligt het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten” met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Kerkdijk 24 in Lutten.  Het bestemmingsplan is bedoeld om voor een gedeelte van het perceel de recreatieve bestemming te herzien naar een woonbestemming, een bijgebouw mogelijk te maken en een kleinschalig motorreparatiebedrijf toe te staan.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 15 oktober 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00354-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.