Hofsteeweg 2-4 - Ontwerp

Vanaf donderdag 3 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hofsteeweg 2-4, Collendoorn' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 14 oktober 2020.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de perceel Hofsteeweg 2 en 4 in Collendoorn en is bedoeld om de agrarische bestemming te herzien naar een woonbestemming, de landschap ontsierende bebouwing inclusief één bedrijfswoning te slopen (deze woning wordt herbouwd) en een compensatiewoning in het kader van rood voor rood mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag  3 september 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00349-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.